Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Third culture kids og hiphop som kulturuttrykk

Utforsk begrepet "third culture kids" i lys av filmen om hiphop som kulturuttrykk og teksten "Brorskap og enhet" av Leo Ajkic.

Les artikkelen "Et tredje rom for identitet" og teksten "Brorskap og enhet" av Leo Ajkic fra boka Third Culture Kids før du ser filmen "Hiphop som kulturuttrykk". Etter du har sett filmen, kan du jobbe med oppgavene under.

Relatert innhold

Hva skjer når ungdom velger å skape et tredje rom for identitet, i stedet for valget mellom å være innenfor eller utenfor?

"Brorskap og enhet" er skrevet av Leo Ajkic. Teksten er publisert i boka Third Culture Kids (Naqvi, 2019).

  1. Hva betyr begrepet "third culture kids"?

  2. Hvor kommer hiphop-kulturen fra?

  3. Finn konkrete eksempler fra filmen og "Brorskap og enhet" som du mener illustrerer begrepet "third culture kids".

  4. Hva sier SlinCraze i videoen om hvorfor han rapper på samisk og hvorfor han valgte hiphop framfor joik for å uttrykke seg ?

  5. Hvordan kan annerledeshet være en ressurs i hiphop-kulturen? Finner du eksempler på dette i filmen og i teksten til Leo Ajkic?

  6. Hvilke andre eksempler på kulturelle fellesskap som bruker utenforskap eller annerledeshet som en ressurs, kjenner du til?

  7. Diskuter denne påstanden fra Aon Raza Naqvi i hans presentasjon av boka Third Culture Kids fra VGTV: "Third culture kids kan være Ola og Kari like mye som Fatima og Ali."

  8. Gå gjennom filmen "Hiphop som kulturuttrykk" og teksten "Brorskap og enhet" en gang til, og plukk ut to–tre sitater fra hver av dem som du synes er mest interessante, eller som gjorde mest inntrykk på deg.

  9. Del sitatene du har plukket ut, med de andre i klassen, enten i et samskrivingsdokument eller ved hjelp av klistrelapper som dere fester et sted der alle kan se dem. Diskuter hvorfor dere valgte de ulike sitatene.

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 12.05.2021

Læringsressurser

Kultur og identitet