Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

The Manchador

I denne kortfilmen introduseres en helt ny oppfinnelse. The Manchador snur opp ned på problemstillinger knyttet til kjønn og påbudte klesplagg. Regi er ved den norsk-iranske filmskaperen Kaveh Tehrani.

Del 1 – Se de to første minuttene

Se de to første minuttene av kortfilmen (00.00-02.10).

  1. Hvorfor har mannen bind for øynene, tror du? Skriv ned tre mulige forklaringer. Del forklaringene i klassen.
  2. Hva får vi vite om personene vi møter?

Del 2 – Oppgaver til filmen

Se resten av kortfilmen og gjør oppgavene under.

  1. Beskriv oppfinnelsen til Saeed. Hvilken utfordring er det han mener den skal løse?
  2. Stemte noen av forklaringene deres på hvorfor Saeed har bind for øynene?
  3. Hvordan blir Saeeds oppfinnelse mottatt, og hvilke konsekvenser får den? Gi eksempler.
  4. Forklar slutten på filmen. Hva er det Saeed har kommet frem til?
  5. Filmen handler blant annet om problemstillinger knyttet til klesplagg og kjønnsroller. Hva er det filmskaperen ønsker å formidle med denne filmen, tror du? Begrunn svaret ditt.

Del 3 – Gå i dybden

Bruk oppgavene til å gå i dybden på filmens tema.

  • "ManChador is protection, not limitation" ("Øyebind er beskyttelse, ikke begrensing") står det på skiltet på kontoret til Saeeds firma. Drøft denne påstanden med utgangspunkt i teori om etnosentrisme og kulturrelativisme. Kom med saklige argumenter og eksempler, og husk på å være bevisst ditt eget kulturelle ståsted i drøftingen. Presenter funnene dine til medelever.
  • Bruk relevant teori, egne erfaringer og inspirasjon fra filmen til å utarbeide en presentasjon om klær som kulturuttrykk. Lag en problemstilling, hent inn informasjon og eksempler, og presenter funnene dine til medelever.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ingeborg Hagen, Caroline Nesbø Baker og Tina Andersson.
Sist faglig oppdatert 23.10.2020

Læringsressurser

Teorier om kultur