Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Drøft: Hvordan påvirker mediene individ og samfunn?

Å drøfte er å belyse en sak fra ulike sider slik du kan gjøre deg opp en mening om saken basert på fakta og grundig refleksjon. Drøft ulike mediers påvirkning på oss som individer og samfunn.
En mann med en TV til hode holder opp en hjerne og ser på den. Foto.

Medier utgjør en stor del av hverdagen vår, og har kraft til å påvirke både samfunnsutviklingen og livet til den enkelte.

 • Lag en problemstilling som handler om hvordan ulike medier påvirker individ og samfunn. Du kan velge å gå i dybden på enkelte medier eller ha et mer overordnet blikk på medier generelt.

 • Du kan velge om du vil skrive en drøftende fagartikkel, eller om du vil drøfte problemstillingen muntlig, alene eller i samtale med andre.

 • Definer ei målgruppe for teksten, og tilpass utformingen av teksten etter denne målgruppa.

 • Bruk punktene nedenfor som støtte i arbeidet med oppgaven:

1. Få overblikk over temaet

 • Les de to fagartiklene om medienes påvirkning under.

 • Noter punkter fra artiklene som du synes sier noe viktig om temaet.

 • Diskuter temaet i par eller grupper, og lag en liste over ulike sider ved saken som kommer fram i diskusjonen.

 • Del listene i klassen etterpå. Noter punkter fra andre grupper som du synes er interessante.

Relatert innhold

2. Utforsk temaet i dybden

 • Se på notatene fra forrige steg, og lag en foreløpig plan for hvilke ulike sider ved saken du vil skrive om.

 • Lag et tokolonne-notat der du skriver de utvalgte punktene til venstre og utdyper punktene med egne refleksjoner og eksempler til høyre.

 • Gjør et kildesøk for å belyse hvert punkt med fakta og tall. Forslag til kilder for statistikk over mediebruk:
  SSB: Norsk mediebarometer 2020
  Medietilsynet: Barn og medier 2020
  Ungdata: Rapporter

 • Gjør et kildesøk for å belyse hvert punkt med eksempler og perspektiver fra andres diskusjoner om dette. Mulige kilder kan være dokumentarer, debattinnlegg, fagartikler og kronikker om ulike sider ved saken.
  Forslag til kilder:
  NRK: Uro: sykt sosial
  NRK: Innafor: influenser
  NRK: Folkeopplysningen: Make Lillestrøm great again

 • Legg til stikkord fra kildene og lenker til kilder i høyre-kolonnen i notatet ditt.

 • Be om veiledning fra læreren underveis i arbeidet med utgangspunkt i det du har jobbet med i dette notatet.

 • Noter ned tilbakemeldinger fra læreren i høyre-kolonnen ved hvert punkt.

3. Utforming av tekst

Nå er du klar for å produsere den drøftende teksten din. Bruk kunnskap om tekster og ulike kommunikasjonssituasjoner i utformingen. Uansett om du velger en muntlig eller skriftlig form på oppgaven din, må den ha med disse punktene:

 • Ha en innledning som introduserer problemstillingen og vekker mottakernes interesse for temaet.

 • Ha en hoveddel som belyser og diskuterer ulike sider ved problemstillingen. Husk å oppgi kilder.

 • Ha en avslutning som samler trådene fra drøftingen om medienes påvirkning. Har du fått et nytt syn på saken eller kommet fram til en konklusjon gjennom å gå grundig inn på de ulike sidene ved dette temaet?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 29.04.2021

Læringsressurser

Medier og kommunikasjon