Hopp til innhold

Samfunnsfag (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Individ, samfunn og kultur

Spørsmålet «Hvem er jeg?» står sentralt når du skal arbeide med hovedområdet «Individ, samfunn og kultur». Spørsmålet kan være både lett og vanskelig å svare på. Oppfølgingsspørsmålene kan være: Hvordan er jeg blitt til den jeg er i dag? Hva gjør meg unik? Hva gjør meg lik andre?

Du i samfunnet

Du er et unikt individ, med en rekke personlige egenskaper. Selv om vi likner på hverandre som mennesker, med ører, klær og skjeve tenner, føler vi oss som individer, forskjellig fra alle andre. Hva er det som former oss og gjør oss til den vi er?

Læringsressurser

Du i samfunnet