Hopp til innhold

Oppgave

Demokratiets utfordringer

I denne oppgaven skal du drøfte forskjellige dilemmaer og utfordringer vi møter i demokratiet.

LK20LK06
Mennesker demonstrerer før valget i Sør-Sudan. Foto.

Sør-Sudan stemte over sin uavhengighet i 2011.

Oppgave 1: Å være i mindretall

Drøft følgende spørsmål. Bruk noen minutter på skrive ned noen stikkord for deg selv før dere diskuterer i grupper.

  1. Hvorfor tror du det kan være vanskelig for en minoritet å få fram sine meninger og behov i et demokrati?
  2. Kan du komme på noen eksempler på noen grupper som ikke blir hørt? Hva kan de i såfall gjøre for å bli hørt?
  3. Hvordan bør et demokrati legge til rette for at minoriteter skal komme til orde?
  4. Klarer du å finne eksempler der majoriteten i et land er de som ikke blir hørt, og at det er minoriteten som styrer?

Oppgave 2: Kommunesammenslåinger

1.1.2020 ble det gjennomført en rekke kommunesammenslåinger i Norge. Mange kommuner har nå altså blitt større. Diskuter om dette er til det bedre eller verre for lokaldemokratiet.

Oppgave 3: Demokrati under press?

I et demokrati har vi folkestyre. Det vil si at representanter som skal styre landet er valgt av folket, og at folket selv kan delta i politiske partier, organisasjoner og interessegrupper.

  1. Les del 2: " Hva er demokrati?" i denne artikkelen fra NUPI skole Demokrati under press. Finn ut hva kjennetegnene på et liberalt demokrati er.
  2. Kan et land være demokratisk selv om det ikke er et liberalt demokrati?
  3. Les del 4: "Autoritær tendens" i samme artikkel fra NUPI skole som i oppgave 3a. Der kan du lese om autoritære, eller illiberale, tendenser i noen demokratier. Velg deg et av landene som nevnes som illiberale demokratier og undersøk hva slags endringer som har skjedd i dette landet som gjør at demokratiet der er under press.
Sist oppdatert 25.05.2020
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen og Inga Berntsen Rudi

Læringsressurser

Demokrati, rettsstat og menneskerettigheter