Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Menneskerettigheter og menneskerettighetsbrudd

FNs menneskerettighetserklæring er universell og inneholder rettigheter for alle mennesker i verden. Likevel skjer det stadig menneskerettighetsbrudd i mange land i verden.

Utsnitt av FNs menneskerettighetserklæring av 1948. Illustrasjon.

FNs menneskerettigheterklæring. (fn.no)

Oppgave 1

Er det det noen av punktene i menneskerettighetserklæring du mener er viktigere enn andre? Husk å begrunne svaret ditt.

Oppgave 2

Menneskerettigheterklæringes artikkel 18 sier:

"Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller to, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlige eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer. "

I et demokrati er det folkeflertallet som bestemmer. Kan flertallet bestemme hvilken religion du skal ha? Bruk et par minutter på skrive ned noen stikkord for deg selv, før dere drøfter spørsmålet i små grupper.

Oppgave 3

  1. Finn ut om menneskerettighetene brytes på noen områder i Norge. Tips: Les på FN-sambandet sine sider om menneskerettigheter og Norge. Se om du også kan finne andre kilder.
  2. Drøft hvorvidt det er akseptabelt med slike former for menneskerettighetsbrudd.
Sist oppdatert 22.05.2020
Skrevet av Inga Berntsen Rudi, Gro-Anita Mortensen, Arve Hepsø og Nils Naastad

Læringsressurser

Demokrati, rettsstat og menneskerettigheter