Hopp til innhold

UTGÅTT - Samfunnsfag (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Politikk og demokrati

«Politikk er å ville.» Slik formulerte den svenske politikeren og seinere statsministeren Olof Palme det ved sosialdemokratenes partilandsmøte i Sverige i 1964. Palme ble en innflytelsesrik politiker både i Sverige og internasjonalt, men betalte en høy pris. I 1986 ble han skutt og drept, og drapet er aldri blitt oppklart. Var det politisk motivert? Kanskje får vi aldri vite svaret.

Det demokratiske systemet i Norge

Hovedområdet Politikk og demokrati omfatter det politiske systemet på alle nivåer og velferdsstaten. Det handler også om de politiske partiene og hva som kan true demokratiet. I dette hovedområdet legges det også vekt på sammenhenger mellom styreform, rettssstat og menneskerettigheter.

Læringsressurser

Det demokratiske systemet i Norge

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter