Hopp til innhold

Oppgave

Skriv en diskursanalyse

I denne malen skal vi ta for oss fire lag som tilsammen utgjør tekstens diskurs: Tekstanalyse, tekstuell kontekst, situasjonskontekst og kulturkontekst.

Sist faglig oppdatert 25.01.2019
Skrevet av Marthe Moe

Læringsressurser

Tekst og samfunn

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter