Hopp til innhold

Kommunikasjon og kultur 1 (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Kulturteori

Hva forbinder du med ordet kultur? Mange tenker først og fremst på kunst og teater, men kultur er mer enn det. Forenklet kan vi si at kultur er det mennesker gjør, kommuniserer og tenker. Dette emnet handler om hva kultur kan være, og at det finnes mange ulike måter å betrakte kultur på.

Hva påvirker vår kulturforståelse?

Er det mulig å møte andre mennesker og kulturer helt objektivt? Egne verdier og erfaringer påvirker hvordan vi forstår og vurderer andre kulturer. Da er det fort gjort å plassere folk i båser.

Læringsressurser

Hva påvirker vår kulturforståelse?