Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forsøk: Rustindikator

Lag en rustindikator som du kan bruke til å påvise begynnende rust.
Bøyd og rett spiker med rosa og blått i petriskål med gult innhold. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hensikt

Hensikten med dette forsøket er å lage en rustindikator som du senere kan bruke for å påvise hvor det oppstår rust.

Framgangsmåte

Alternativ 1 – rustindikator som vannløsning

  1. Løs 10 g NaCl og 1 g K₃ [Fe (CN) ₆] i litt destillert vann.
  2. Tilsett 10 mL fenolftalein.
  3. Tilsett destillert vann slik at totalvolumet blir 500 mL.

Alternativ 2 – rustindikator på fast form

  1. Kok opp 250 mL destillert vann i en 500 mL kolbe.
  2. Tilsett 10–15 g agar. Rør godt under oppvarming til all agaren har løst seg opp.
  3. Løs 10 g NaCl og 1 g K₃ [Fe (CN) ₆] i litt destillert vann. Hell over i agarløsningen.
  4. Tilsett 10 mL fenolftalein.
  5. Tilsett destillert vann slik at totalvolumet blir 500 mL.

Slik bruker du rustindikatorene

  1. Legg det du vil undersøke, i ei petriskål.
  2. Hell rustindikator i petriskåla slik at gjenstanden er helt dekket av indikatorløsningen.

Hvis det du vil undersøke, ikke får plass i ei petriskål, kan du dryppe rustindkator direkte på gjenstanden.

Kilde

Wikipedia (2017, 27. juli). Ferroxyl indicator solution. Hentet 17. januar 2020 fra https://en.wikipedia.org/wiki/Ferroxyl_indicator_solution

CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 10.09.2020

Læringsressurser

Stoffer og materialer