Hopp til innhold

Forelesning og presentasjon

Fossile energikilder – e-forelesning

Fossile energikilder er opprinnelig organisk materiale som er fanget i sedimentære bergarter og omdannet i jordskorpa under høyt trykk og høy temperatur. Denne e-forelesningen forklarer hvordan fossile energikilder dannes, og hvordan de kan brukes.

LK20
Sist oppdatert 18.06.2020
Skrevet av Reidar Kyllesdal og May Hanne Mikalsen
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Energi og bærekraft