Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY

Hvordan bruker influensere og programskapere retoriske virkemidler for å overbevise deg? I denne læringsstien skal du studere bruken av etos, logos og patos i ulike medieuttrykk.

Når du er ferdig med læringsstien, skal du kunne

  • gjøre greie for de retoriske begrepene etos, logos og patos
  • analysere retorikken i ulike medieuttrykk
  • utnytte retorikkunnskapene dine i egne medieuttrykk