Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Vurder og produser nyheter i et annet format

Leser du en nyhet annerledes på en app enn om du leser saken på nett? I denne oppgaven skal du vurdere og sammenligne en nyhetssak produsert for to ulike formater. Deretter skal du planlegge en nyhet for en app.
Person som bruker mobil og PC. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det utvikles stadig nye formater og kanaler for å oppdatere oss om siste nytt. I denne oppgaven skal du sammenligne hvordan den samme nyheten blir presentert på en nettside og i en app.

Sammenlign og vurder nyhetsformater

Finn en aktuell nyhet fra et nyhetsnettsted og i en app. Du kan for eksempel hente en nyhet fra nettstedet VG.no og sammenligne med hvordan den samme nyheten presenteres på VG Netts TikTok-kanal.

 1. Hva forteller tekstene? Hvem er målgruppa? Er det lik målgruppe?

 2. Hvordan er sakene bygd opp? Se på komposisjon, tittel, bildevalg og farger. Hva er likt og ulikt?
 3. Hvilket format treffer deg best? Hvorfor?
 4. Hvor pleier du å få du nyheter fra?

Refleksjon: Vurder medieutviklingen

 1. Hva sier de to ulike formatene om sin egen samtid?

 2. Hvordan påvirker ulike formater vår forståelse av en nyhet?
 3. Hvordan får vi presentert nyheter i framtida, tror du?

Planlegg en nyhetsproduksjon (i par)

 1. Dere jobber i en stor mediebedrift og får i oppdrag å lage en nyhetssak for en sosiale medier-app. Målgruppa er ungdom.
 2. Finn en fersk nyhetssak som angår ungdom. Let på nett.
 3. Skriv saken, og finn passende tittel, ingress og bilder. Husk at det skal passe til app-formatet.
 4. Lag en grov skisse av nyhetssaken digitalt eller på papir.
 5. Vis fram skissen i klassen, og forklar hvorfor nyheten passer målgruppa og kler formatet.
 6. Bygg eventuelt nyheten inn i et passende verktøy, for eksempel App Inventor eller InVisionApp. Lever etter avtale med lærer.
CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 15.03.2022

Læringsressurser

Enkle analyser