Hopp til innhold

Medieuttrykk 1

Video 1

Å jobbe med levende bilder er en sammensatt arbeidsprosess. Videoproduksjon handler om alt fra konkretisering av idéen, valg av virkemidler, uttegning og opptak, til redigering og klipping.

Innføring i videoproduksjon

Emnet "innføring i videoproduksjon" gir deg grunnleggende kompetanse om kamera, opptak og produksjon.

Læringsressurser

Innføring i videoproduksjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?