Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Arbeidsoppdrag

Lag en veggavis

Dopapiret er en veggavis som skal publiseres på innsiden av dodørene på skolen din. Målgruppa er ansatte og elever ved skolen.
Veggavis i klasserom. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Målet med oppdraget er at du skal øve deg på å bruke journalistiske arbeidsmåter og bli bevisst på nyhetskriterier, sjangre, skrivemodeller, etiske retningslinjer og oppsett av en enkel layout. Du får erfaring med redaksjonsarbeid fra idé til ferdig produkt i høyt tempo og med det å jobbe mot faste tidsfrister (deadlines).

Dere skal jobbe i grupper på tre og tre der én i gruppa er skrivende redaktør og de to andre er journalister. Dere skal også ta bilder til egne saker. I løpet av de 20 timene dere jobber med prosjektet, skal hver redaksjon publisere to aviser.

I en virkelig redaksjon har ofte journalistene bestemte ansvarsområder. Diskuter med læreren og klassen om hver redaksjon bør få tildelt sitt eget saksfelt slik at ikke mange jobber med de samme sakene. En redaksjon kan for eksempel få ansvar for stoff fra et utdanningsområde, som idrettsfag eller service og samferdsel, eller det kan være stoff som handler om utbyggingsplaner, skolehelsetjenesten eller Den kulturelle skolesekken.

Redaktøren skal ha ansvar for koordinering av arbeidet, samtidig som han/hun er med å skrive saker, fotografere og lage oppsettet til avisa. Alle skal publisere saker i både subjektiv og objektiv sjanger.

Krav til oppdraget

  1. Idémyldre fram hvilke saker dere kan jobbe med. Ta gjerne en kjapp og uformell samtale med aktuelle kilder – hva er nytt hos dem? Hva jobber de med? Hvilke planer har de for skoleåret?
  2. Lag en ansvarsliste og en tidsplan basert på det dere finner ut i punkt 1. Tenk dere at veggavisa skal ha A3-format og ha plass til en header, en hovedsak på ca. 300 ord i punktstørrelse 9 + minst ett bilde. I tillegg skal den ha plass til en sidesak med bilde, en subjektiv sak og noen notiser. Bruk dette til å beregne antall saker, lengde og sjanger.
  3. Sett dere inn i teoristoffet om nyhetskriterier, sjangre, kilder, layout og presseetikk.
  4. Intervju kildene deres. Husk å ta bilder!
  5. Skriv sakene. Hver elev i gruppa skal skrive minst to saker og beskjære minst ett bilde til bruk i avisa.
  6. Diskuter deretter tekster og bilder i samlet gruppe. Hva er bra? Hva mangler? Hva må justeres? Hva kan fjernes? Finnes det tekster eller bilder i strid med punkter i Vær Varsom-plakaten eller personvernloven?
  7. Sett veggavisa opp i et stående eller liggende A3-format. Sørg for at avisa har en spenstig og balansert layout.
  8. Få godkjenning av læreren før dere publiserer avisa på dodørene. Husk at dere skal publisere to aviser i løpet av perioden.
  9. Lag et refleksjonsnotat som viser hva du har lært.
CC BY-SASkrevet av Ragnhild Risholt Kleppe.
Sist faglig oppdatert 14.11.2018