Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Her har vi samlet alt fagstoffet som har med budsjett og regnskap å gjøre. I læreplanen står det at mål for opplæringen er at eleven skal kunne

    • vurdere forbruk og bruk av kredittkort og setje opp budsjett og rekneskap ved hjelp av rekneark