Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Her skal du lære hva som er riktig rekkefølge på de ulike regneoperasjonene, slik at du kan regne ut at

1 + 2 · 3² = 19