Hopp til innhold

Fagstoff

Når mobbing skjer

Mobbing skjer der voksne ikke er, og det foregår ofte i det skjulte. Dette forteller oss at voksne som jobber med barn og unge, må prøve å se det skjulte livet i gruppa. Vi må være ekte til stede, sensitive for signalene barna sender, og engasjerte i det som skjer i det sosiale samspillet.
En liten gutt som gråter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Null mobbing er alltid målet

Når vi voksne griper inn når mobbing skjer, viser vi en viktig holdningsmarkering: Vi godtar ikke mobbing! Dette gir klare signaler til både mobberen og de barna som befinner seg i utkanten av situasjonen.

Når vi skal gripe inn, må vi ifølge Olweus være til stede slik at vi kan danne oss en mening om hva som skjer, og så gripe inn tidlig i hendelsen. Når vi griper inn, skal vi gå nær barna, møte dem med blikket og konstatere verbalt det vi ser. Vi skal være korte, klare og vise til den spesifikke atferden. For eksempel: "Trine, nå hører jeg at du snakker stygt til Lise, og det vil jeg at du skal slutte med nå med det samme."

Når vi snakker direkte til barna på denne måten, skal vi være faste og bestemte, og ikke for emosjonelle. Vi bør snakke på en måte som viser at vi forventer at barnet retter seg etter det vi sier, og det er viktig å ikke være sint eller ubehersket. Vi skal altså ikke være fiendtlige, men få fram et kortfattet og nøytralt budskap. Den voksne må være sterk og tydelig i situasjonen, og både den som mobber, og den som blir mobbet, vil kjenne på at dette kommer fra noen som bryr seg: Slik atferd er ikke akseptabel, og dette får barna lære.

Mobbing eller konflikt?

Det er viktig å lære seg å skille mellom mobbing og konflikt. Når barn blir mobbet, er det én sterk og én svak part, mens når barn er i konflikt, er partene mer likeverdige. Det vil derfor være feil å prøve å mekle når noen blir mobbet.

Det er viktig å gjøre seg godt kjent med barnegruppa og diskutere og rapportere til kollegaer hva man opplever. På denne måten vil man lettere oppdage om det er negative hendelser som gjentar seg, og om enkeltbarn ofte er innblandet.

Mobbeforskerne synliggjør at det er viktig at voksne griper fatt i alle episoder av negative sosiale handlinger mellom barna. Hvis du overser slike situasjoner, gir det barna signaler om at dette er greit, og at du tar parti med den som mobber. Om du følger regelen "Grip alltid inn, overse aldri!", vil du sette en standard som er forebyggende både for mobbing og for annen antisosial atferd. Dette vil gi et godt grunnlag for gode, trygge oppvekstmiljø for barn og unge.

Vi må være nære og der hvor barna er, for å klare å fange opp de små signalene som blir sendt og utvekslet mellom barna, både for å avdekke om mobbing skjer, og for å forebygge at noe negativt skjer.

CC BY-SASkrevet av Kari Nergaard.
Sist faglig oppdatert 09.06.2021

Læringsressurser

Mobbing og mistrivsel