Hopp til innhold

Fagstoff

Verdien av vennskap

Flere undersøkelser bekrefter at barn som har venner, er mindre utsatt for mobbing. Undersøkelsene viser at barn som har flere gjensidige vennskapsforhold, i mindre grad blir mobbet.
To venninner som ler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forebygging

Dette forteller oss at vi har en viktig rolle både i barnehagen, skolen og SFO i å støtte opp om og legge til rette for at barn skal bli venner med andre, og vi må forsøke å fange opp de barna som faller utenfor fellesskapet.

Det er viktig at vi snakker med barna om å hjelpe og å inkludere hverandre, og om det å være en god venn. Vi har et ansvar for at alle skal ha det godt, og for at alle skal føle tilhørighet i gruppa. Dette må være tema for samtaler, både i store og i små grupper, og vi voksne må være tydelige på at vi ikke aksepterer at noen blir stengt ute.

Det å få delta i lek og samspill har mye å si for et individs sosiale utvikling og selvoppfatning. For å kunne utvikle deg sosialt må du få delta og være akseptert som den du er.

Sosialt fellesskap

Vi som jobber med barn og unge, har en viktig jobb i å støtte og veilede barna i lek og samspill slik at alle får gode muligheter til å delta på lik linje. Barn som faller utenfor det sosiale fellesskapet, eller som ikke får delta i lek eller samspill, mister muligheten dette gir for å utvikle seg sosialt, språklig og motorisk. Ikke minst mister disse barna de gode mulighetene til å utvikle en god selvoppfatning ved å få positiv respons på seg selv i lek og vennskap.

Barn og unge treffer vennene sine daglig og er i kontakt med hverandre ansikt til ansikt. De har innsikt i hverandres følelser, de kan være åpne mot hverandre med betroelser og hemmeligheter. Skal vennskapet vare, må de kunne stole på hverandre og ha tillit til hverandre. Gode vennskap gir også rom for å utvikle felles interesser.

Utfordringer til deg

  1. Hvorfor er det så viktig at alle barn har venner?

  2. Hvordan kan du som barne- og ungdomsarbeider hjelpe barn slik at de får venner?

  3. Hva kan du si og gjøre for å vise at inkludering er viktig, samtidig som du ivaretar barns rett til medbestemmelse og medvirkning?

Kilde

Lund, I. (red.), Godtfredsen, M., Helgeland, A., Nome, D. A., Kovac, B. V. & Cameron, D. L. (2015). Hele barnet, hele løpet: Mobbing i barnehagen. Foreldreutvalget for barnehager og Foreldreutvalget for grunnopplæringen. https://foreldreutvalgene.no/fub/wp-content/uploads/sites/2/2022/10/Hele-barnet-hele-lopet-Mobbing-i-barnehagen.pdf

Relatert innhold

Å være sammen med venner via internett er blitt en viktig del hverdagen for mange ungdommer.

CC BY-SASkrevet av Kari Nergaard, Gro Nedberg Grønlid og Guri Bente Hårberg.
Sist faglig oppdatert 24.05.2021

Læringsressurser

Mobbing og mistrivsel