Hopp til innhold

Øvelse

Bli kjent med borestrengskomponentene

Bli kjent med faguttrykkene for borestrengen på engelsk og norsk.

Sist faglig oppdatert 18.07.2017
Skrevet av Linda Vasshus Lidal
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Boring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs