Hopp til innhold

Verktøy og mal

Rapportgenerator

Denne malen kan du bruke til å lage rapporter fra ulike arbeidsoppdrag. Følg instruksjonen underveis.

Sist faglig oppdatert 17.01.2018
Skrevet av Kristin Bøhle, Ragnhild Baglo, Einar Berg og Sissel Paaske

Læringsressurser

Boring

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs