Hopp til innhold

Fagstoff

Kreative metoder

Det finnes mange kreative metoder du kan bruke når du skal komme på nye idéer. Det er ofte små øvelser eller spesielle måter å jobbe på som gjør at du kan komme på mange, varierte og nye idéer. Klarer du å tenke nytt og kreativt? Det kan være lurt å strukturere og variere arbeidet for å bli friere.
Tre designere diskuterer fargevalg og skisser rundt et bord i et kontorlandskap. Materialprøver, notatbok, papir, penner og Mac ligger på bordet. Foto.

Tankekart

Tankekart med problemstilling, ord og bilder på hvit bakgrunn. Foto.

I et tankekart sorterer du idéene dine på en fri og visuell måte. Tankekart er en kreativ metode, som kan utføres individuelt eller i grupper, for å utvikle idéer. Du skriver ned flest mulig frie assosiasjoner rundt et tema eller en problemstilling, uten å være kritisk.

NDLA: Idédugnad ved hjelp av tankekart

Eksperimentering i materialer

Designer vurderer ulike tekstiltrykk med bølgede linjer i blått, hvitt og svart. Hun holder dem opp mot veggen. Foto.

Manuelt arbeid, som modellering av leire, strikking, maling og spikking er fantastiske måter å stimulere hjernen på. Å jobbe med hendene gir godt humør, reduserer stress og gjør deg fullt involvert i den kreative prosessen. Hendene dine er allsidige og har mye kreativt potensiale.

NDLA: Eksperimentering i materialer

Idémyldring på lapper

Fotografi av hender som skriver på post-it-lapper i ulike farger på en glassvegg.

I denne kreative metoden bruker du lapper i ulike farger for å skrive ned idé, samt styrker og svakheter ved idéene. På gule lapper skriver gruppa ned idéer og henger dem opp på ei tavle. Deretter bruker dere grønne lapper for å skrive ned styrker ved idéen, og henger opp lappene ved den gule lappen de tilhører. Til sist skriver dere svakhetene eller utfordringene ved idéene på røde eller rosa lapper. Sorter idéene og diskuter undervegs.

NDLA: Bruk fargede lapper i idémyldring

Idébank

Nærbilde av ei hånd som skriver på et ark. Foto.

Idébank er en kreativ metode der du jobber stille sammen i ei gruppe. Kanskje kan det være lettere å komme med nye tanker og idéer når du slipper å si dem høyt? Blir du modigere og mer fri når du kan skrive idéene ned anonymt? En av fordelene med å skrive ned idéen, framfor å si den muntlig, er at du ikke hører andres meninger umiddelbart. Bruk ark og skriv ned idéer. Legg arkene på midten av bordet. Når du går tom for idéer, plukker du et ark fra bunken og ser om du kan komme på nye idéer. Det er viktig at det er ro, og at dere ikke snakker sammen undervegs. Avslutningsvis sorterer og vurderer dere idéene.

NDLA: Lag en idébank

Kreativ dialog

Fire elever sitter i ring i et klasserom, og en av dem holder en rosa penn. Elevarbeider henger på veggen bak. Foto.

Kreativ dialog er å skape gjennom tale. Denne kreative metoden var først brukt av urfolket Navaho under rådslag. De satt i ring og sendte rundt en hellig stein. Den som holdt steinen hadde ordet, og de andre var stille. På denne måten snakket de etter tur, og alle bidrog med meninger og idéer.

NDLA: Kreativ dialog

Kleshenger

Lærer med blå jakke og blondt hår står foran tavla i et klasserom og holder fram tre ulike kleshengere: en i plast, en i metall og en i tre. Foto.

Kleshenger er en enkel øvelse for å trene på kreativitet. Den egner seg å gjøre før dere går i gang med å utarbeide idéer. I denne øvelsen er det viktig at dere er impulsive og kreative.

NDLA: Kleshenger

Mester

Elever som utfører kreativitetsøvelsen Mesteren. To og to sitter ved samme pult og ser på hverandre. Læreren observerer elevene. Foto.

Mester er en enkel øvelse for å få opp stemningen og få i gang prosesser for idéutvikling. Øvelsen egner seg å gjøre før dere går i gang med å utarbeide idéer. I denne øvelsen er det viktig at dere er impulsive og kreative.

NDLA: Mester

Brainstorming

Tre elever sitter rundt et bord og noterer. De utfører kreativitetsøvelsen brainstorming. Foto.

Brainstorming, eller idémyldring, er en enkel øvelse for å komme på flest mulig idéer, bli trygge på hverandre og få i gang prosesser for idéutvikling. Den egner seg å bruke i oppstarten av et prosjekt. I denne øvelsen er det viktig at dere er impulsive og kreative.

NDLA: Brainstorming

1 + 1 = 3

Tre elever står ved ei tavle og presenterer bærekraftsmål. Logoen for målene "ansvarlig forbruk og produksjon" og "god helse" er redigert inn i bildet. Fotomontasje.

1 + 1 = 3 er en øvelse som trener opp evnen til assosiasjonstenkning. Samtidig blir dere kjent med FNs bærekraftsmål.

NDLA: 1 + 1 = 3

Slumpord med FNs bærekraftsmål

Nærbilde av ei hånd som markerer med rosa markeringstusj rundt et av FNs bærekraftsmål på papir. Foto.

Her blir dere kjent med FNs bærekraftsmål, samtidig som dere får trent opp evnen til kreativitet og assosiasjonstenkning. Øvelsen er en fin start på en idéprosess hvor bærekraft er i fokus. Den gir også trening i å presentere.

NDLA: Slumpord med FNs bærekraftsmål

Rollespill og idéutvikling

Syv elever som smiler og ser på hverandre sitter rundt et bord med bøker. Foto.

Poenget med rollespill i en idéprosess er å dele en idé med andre og se om den kan videreutvikles. Her er tre kreative metoder der du bruker rollespill: "Møtes ved vannhullet", "Pessimisten versus optimisten" og "6 tenkehatter".

NDLA: Rollespill og idéutvikling

ABC-metoden

Tredimensjonale bokstaver i mange farger vises mot hvit bakgrunn. Foto.

ABC-metoden er en enkel øvelse som kan brukes for å komme på flest mulig idéer. Ved bruk av alfabetet utfordrer du deg selv til å finne en idé for hver bokstav.

NDLA: ABC-metoden

NABC-metoden

Glad kunde og butikkselger i en butikk med gult interiør. Butikkselgeren gir kunden en hvit papirpose. Foto.

NABC-metoden er en metode som kan brukes til å avdekke behov hos brukerne og utvikle idéer. Den kan også være en hjelp til å vurdere hvor gode idéene dine er.

  • N står for behov – need
  • A står for framgangsmåte – approach
  • B står for fordeler – benefits
  • C står for konkurranse – competition

NDLA: NABC-metoden

CC BY-SASkrevet av Hanne Merethe Riskedal Staurland.
Sist faglig oppdatert 03.05.2020

Læringsressurser

Teknikker for idéutvikling