Hopp til innhold

Siden har flyttet, men du kan finne den her:

 • Argumentasjovne

  LearningPath
  Læringssti

  Daennie learoe-baalkesne lïerh guktie edtjh argumenteradidh, argumentasjovnem tjïelkestidh jïh argumentereles tjaalegh tjaeledh.

  Åpne i fag:
  • Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SR - YF Vg2ChevronRightArgumentasjovneChevronRightArgumentasjovnen bïjre
  • Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SR - SF Vg1 (LK06)ChevronRightArgumentasjovneChevronRightArgumentasjovnen bïjre