Hopp til innhold

Naturbruk (NA-NAB vg1)

Næringsutvikling

Næringsutvikling handler om å se muligheter for verdiskaping og næringsutvikling. Dette emnet handler om de ulike naturbruksnæringene og hvordan du skal gå fram for å starte en bedrift.

Naturbruksyrker

I dette emnet får du ei innføring i arbeidsoppgavene innenfor de ulike naturbruksyrkene. Du lærer om likheter og forskjeller i yrkesutøvelsen i ulike typer naturbruk og om hva slags utdannelse du trenger. Hva er du flink til, og hva skal du legge vekt på når du skal velge yrke?

Læringsressurser

Naturbruksyrker