Hopp til innhold

Naturbruk (NA-NAB vg1)

Næringsutvikling

Næringsutvikling handler om å se muligheter for verdiskaping og næringsutvikling. Dette emnet handler om de ulike naturbruksnæringene og hvordan du skal gå fram for å starte en bedrift.

Naturbruksyrker

I dette emnet får du ei innføring i arbeidsoppgavene innenfor de ulike naturbruksyrkene. Du lærer om likheter og forskjeller i yrkesutøvelsen i ulike typer naturbruk og om hva slags utdannelse du trenger. Hva er du flink til, og hva skal du legge vekt på når du skal velge yrke?

Læringsressurser

Yrker innen naturbruk