Hopp til innhold

Naturbruk (NA-NAB vg1)

Agronom – husdyr- og planteproduksjon

Agronomen jobber med husdyr- og planteproduksjon. Tre prosent av arealet i Norge er jordbruksareal. I dette emnet lærer du om de viktigste landbruksproduksjonene i Norge.

Sau

Sauekjøtt utgjør ca. åtte prosent av den totale kjøttproduksjonen i Norge. Inntektene fra sauehold kommer fra kjøtt og ull. Her lærer du om atferden til sauen og om fôring og stell av sau. Du lærer også om avl og reproduksjon.

Læringsressurser

Sau