Hopp til innhold

Fagartikkel

Omsetning av tømmer

Tømmer omsettes som regel via skogeierandelslag eller andre aktører som ivaretar skogeierenes interesser. Tømmeret selges videre til sagbruk og treforedlingsindustri.

LK20LK06
En boks med "skogeier" øverst. Under er det to bokser hvor det står "skogeierlag" i den ene, og under der igjen er det en boks hvor det står "skogeierandelslag". I den andre boksen under "skogeier" står det "andre aktører", og under der igjen står det "treindustri" og "treforedlingsindustri". De to nederste boksene med "skogeierandelslag" og "treindustri" og "treforedlingsindustri" er også kobla sammen. Illustrasjon.

Aktører i tømmeromsetninga

Det er i dag seks skogeierandelslag som dekker ulike regioner i Norge. Disse er eid av skogeierne selv gjennom lokale skogeierlag. Hvert skogeierandelslag består av flere lokale skogeierlag som tar hånd om grunneiernes interesser. En del skogeiere bruker andre aktører som Norskog eller SB Skog.

Skogeierandelslaga ansetter skogbruksledere som fungerer som kontaktpersoner og tar seg av alt fra planting til hogst hos den enkelte skogeier.

Priser, dimensjoner og kvalitetskrav kan variere fra år til år. For den som skal hogge skog, er det viktig å følge med på hva som gjelder i markedet for å få mest mulig verdi ut av skogen.

Finn ut mer

Skogeierandelslaga og de andre aktørene har hjemmesider på internett som gir mer informasjon. Her finner du også nyttig fagstoff om skog. Finn ut hvem som er aktuelle aktører i skogbruket i ditt distrikt, og besøk nettsidene deres.

Huskelappen

Det meste av skogen i Norge eies av private. Staten eier ca. tre prosent.

Omsetninga av tømmer skjer gjennom andelslag.

Sagbruk og treforedlingsindustri kjøper tømmeret og stiller krav til kvalitet. Kvalitetskrav og priser varierer.

Skogbruksledere tar seg av drifta lokalt.

Sist oppdatert 28.08.2020
Skrevet av Vigdis Jonsen

Læringsressurser

Skogbruk – næring, yrke og utdanning