Oppgave: Arbeidsoppdrag

Trygg på skinner

Publisert: 09.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Jernbanespor

Jernbaneverket har ansvar for å drive et effektivt og sikkert jernbanenett.  

Siden 1996 har Jernbaneverket hatt ansvar for drift og utbygging av banenettet i Norge. Se filmen her: Film om Jernbaneverket

  1. Hva er de viktigste oppgavene til Jernbaneverket?
  2. Hva er det som ofte gjør jernbane mer miljøvennlig og rimeligere sammenlignet med andre transportmidler?
  3. Hvorfor tror du såpass mange passasjerer og godskunder likevel velger mindre miljøvennlige og dyrere alternativ?       
Relatert innhold

Generelt