Fagstoff

Psykisk helse

Publisert: 06.09.2011, Oppdatert: 08.02.2016
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Huskelapp

Einar Kringlen (Psykiatri, Universitetsforlaget) skriver at god psykisk helse innebærer:

 

 • å ha det godt med seg selv
 • å ha evne til å ha kontakt med andre mennesker
 • å ha evne til å tåle alminnelige påkjenninger
 • å ha evne til å arbeide
 • å ha evne til å elske

 

Glad mann og gutt.Foto.  

I arbeidet som helsefagarbeider vil du møte psykisk syke pasienter. Det er derfor viktig at du har kunnskaper om sykdomsområdet og kan utøve sykepleie til disse pasientene. Psykisk sykdom regnes som en av de store folkesykdommene i den vestlige verden. Som helsefagarbeider skal du også delta i det forebyggende helsearbeidet.

Hva er psykisk helse?

God psykisk helse defineres som evnen til å fordøye livets påkjenninger, og den er et resultat av vår totale utvikling – følelsesmessig, intellektuelt, fysisk og sosialt. Ikke noe menneske vil kunne gå gjennom livet uten påkjenninger av noen grad. Hvordan den enkelte takler disse påkjenningene, er derimot svært varierende.

Hva er psykisk helsevern?

Psykisk helsevern er betegnelsen på de tilbud som samfunnet gir til mennesker med psykisk sykdom. Tilbudet gis gjennom spesialisthelsetjenesten og ble tidligere kalt «psykiatrien».

Minst 400 millioner mennesker i verden er psykisk syke, og i Norge blir om lag halvparten av befolkningen rammet av psykisk sykdom minst én gang i livet. Statistisk sett kjenner derfor alle noen med en psykisk sykdom.

 

Her er noen råd for god psykisk helse:

 

God psykisk helse i befolkningen er et satsingsområde for norske myndigheter.

Myndighetene har utarbeidet råd for å hjelpe befolkningen med å ta vare på sin egen psykiske helse. Rådene skal både forebygge psykiske problemer og hjelpe den enkelte med å mestre psykiske plager om de skulle dukke opp.

Her er rådene fra myndighetene:

 

 • Vær fysisk aktiv.
 • Spis sunt.
 • Sov godt.
 • Ha et moderat inntak av alkohol.

Her kan du lese mer:

Råd for god psykisk helse (Rådet for psykisk helse)

  

 

På temasidene "psykisk helse" fra Helsedirektoratet kan du lære mer om psykisk helse.

 

Relatert innhold