Fagstoff

Hydraulikkanleggets oppbygning

Publisert: 05.09.2010, Oppdatert: 20.03.2017
Hydraulikkaggregat

Et hydraulikkanlegg/hydraulikkaggregat består av en rekke komponenter, for eksempel tank, pumpe, motor, ventiler, sylinder, pumpe og filter.


Gjennomskåret skisse av aggregat med symbolerGjennomskåret skisse av aggregat med symboler
Opphavsmann: Industriskolen


Animasjon Hydraulikkanlegg 

 

YouTube-film som viser Hydraulisk styring på en monster jeepKomplett hydraulikkanleggKomplett hydraulikkanlegg
Opphavsmann: Industriskolen
 

 

 

Endring av strømningsretning med retningsventilEndring av strømningsretning med retningsventil
Opphavsmann: Industriskolen
Forskjellen på et aggregat og et hydraulikkanlegg er at aggregatet er selve oljeforsyningsenheten, mens et komplett hydraulikkanlegg har retningsventil, arbeidselement og eventuelt andre komponenter som behøves. Bildet viser hvordan et hydraulikkaggregat kan se ut.

Her kan du lære om de forskjellige komponentene i et hydraulikkaggregat. Klikk på navnet under for å lese mer.
Tank
Pumper
Motorer
• Trykkbegrensningsventil (overtrykksventil) og retning Ventiler
Sylinder
• Filter 

I tillegg kommer slanger, rør og fittings (rørkoblinger).

Olje les mer

Hydraulikkoljen skal overføre hydraulisk energi, smøre, kjøle, rense, hindre korrosjon og transportere bort forurensninger.

skjul
Manometer les mer

For å vite hvor høyt trykket er, monterer vi ofte inn ett eller flere manometre. Manometeret viser hvor høyt trykket er ved at et rør som er krummet, retter seg ut jo høyere trykket blir. Dette røret er koblet til en viser via et tannhjulssegment.

skjul


Hydraulikkanlegg

Hydraulikkanlegget på figuren fungerer på følgende måte:
Oljepumpen suger olje fra tanken gjennom filteret. Derifra går oljen videre til retningsventilen. Retningsventilen har en sleide som styrer oljestrømmen i den retningen vi vil. Ved å flytte sleiden på ventilen kan vi velge om oljen skal strømme inn i plusskammeret eller i minuskammeret. Når sylinderen er i endeposisjon, for eksempel plusstilling, flytter vi over sleiden. Stempelet vil da starte minusbevegelsen.

Når stempelet er i endeposisjon, vil imidlertid pumpen fortsette å levere olje. Ettersom oljen ikke lar seg komprimere (slik som luft i pneumatikk), vil det umiddelbart begynne å bygge seg opp et trykk.

Størrelsen på dette trykket kan variere, men i hydraulikken er det vanlig med et systemtrykk på mellom 50 og 300 bar, avhengig av hvor stor kraft en behøver, og hva systemet er dimensjonert for. For at trykket ikke skal bli for høyt, må en ha en trykkbegrensningsventil (også kalt overtrykksventil). Den sørger for at oljen blir pumpet rett til tank når systemet når ønsket makstrykk.

Figuren viser hvordan en kan kjøre en sylinder i pluss- og minusretning ved å endre oljens strømningsretning med en retningsventil. Merk at dette er en illustrasjon og ikke et korrekt hydraulikkskjema.

Oppgaver
Relatert innhold