Fagstoff

Hva er universell utforming?

Publisert: 21.03.2011, Oppdatert: 15.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Mann i elektrisk rullestol og par som lufter hund på universelt tilrettelagt turvei. Foto.

Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at det blir tilgjengelig for så mange mennesker som mulig.

I Norge brukes denne definisjonen på universell utforming
Universell utforming er forming av produkter, bygg, transportmidler og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming.

 

Innenfor boligsektoren innebærer dette at man ved nybygging, rehabilitering og ombygging skal vektlegge at både boenheter, fellesområder og utearealer skal være brukbare for et vidt spekter av mennesker: barn, eldre, synshemmede og bevegelseshemmede, i tillegg til spreke 20-åringer.

 

Småbarnsforeldre skal kunne ta med seg barn i barnevogn, og ukjente besøkende skal kunne finne fram. Dette gir boligområder som er brukbare for flere og enklere for mange, ved hjelp av tiltak som er nødvendige for noen.
Kilde: Husbanken 

Universell utforming er et begrep som du må kjenne til når du skal arbeide som helsefagarbeider. Mange bygg og områder er i dag tilrettelagt slik at de er tilgjengelig for mennesker med ulik  funksjonsevne. Kunnskapen om dette kan også komme til nytte under planlegging av nye boliger. Dette er også nyttig kunnskap ved planlegging av ulike aktiviteter sammen med pasienter og brukere.

Universell utforming er et middel til økt selvstendighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Når mennesker har nedsatt funksjonsevne eller helseproblemer, kan dette medføre at de møter hindringer i hverdagen som gjør livet vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming er at omgivelser og produkter har en utforming som gjør dem tilgjengelige for flest mulig. Målet er å forenkle livet og øke livskvaliteten for alle.

Utfordringer til deg: