Oppgave

Forfatteren Dorothe Engelbretsdotter

Publisert: 09.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Refleksjonsoppgaver

Oppgaver til fagtekstene  
 • Norges første kvinnelige forfatter
 • Siælens Sang-Offer

Portrett av Dorothe Engelbretsdatter. illustrasjon.Dorothe Engelbretsdotter  

Ikon for å lese. Illustrasjon.  

Les fagteksten og noter svar på oppgavene.

 

 

Oppgave 1

Om Dorothe Engelbretsdotter

 

 

Les fagartikkelen Norges første kvinnelige forfatter og søk etter mer informasjon om Dorothe Engelbretsdotter på Internett.

 1. Hvem var hun? Noter viktige stikkord om hennes liv, bakgrunn og dikterkarriere.
 2. På bildet er det plassert noen viktige symboler på forfatterens skrivebord. Hva symboliserer disse gjenstandene, og hvorfor er de tatt med på bildet?

 

Ikon for å lytte. Illustrasjon.  

Lytt til rimbrevet og noter svar på spørsmåla.

 

 

Oppgave 2

Mange mente at ei kvinne neppe kunne ha skrevet disse tekstene. Noen hevdet at mannen hennes måtte være den egentlige forfatteren. Andre beskyldte Dorothe for å ha plagiert den kjente salmedikteren Thomas Kingo.

 

Lytt til det rimbrevet Dorothe skreiv for å imøtegå kritikerne.

 

 1. Hva forteller rimbrevet om beskyldningene hun blei utsatt for?
 2. Hvordan tilbakeviser hun beskyldningene?
 3. Hva forteller stiltonen i brevet om hvordan dikteren så på seg selv, og om forholdet mellom menn og kvinner i samtida?
 

Ikon for å lese. Illustrasjon.  

Les fagteksten og noter svar på oppgavene.

 

Oppgave 3

Siælens Sang-Offer

 

 1. Når og hvor blei boka Siælens Sang-Offer utgitt?
 2. Hva var formålet med salmene?
 3. Hva er de viktigste temaene i tekstene?
 4. Hva kjennetegner Dorothe Engelbretsdotter som salmeforfatter?
 

Ikon for pararbeid. Illustrasjon.  

Parsamarbeid – diskusjon

 

Oppgave 4

 1. Hva er en salme?
 2. Hva er formålet med tekster i denne sjangeren?
 3. Hvilken betydning hadde salmene for folk på 1600-tallet?
 4. Diskuter med samarbeidspartneren din:
  • Hvilken betydning har salmer for folk i Norge i dag?
  • Hvorfor har betydninga av slike tekster endret seg fra 1600-tallet til i dag?

 

Ikon for å skrive. Illustrasjon.  

Parvis skriveoppgave

 

Oppgave 5

Skriv et rimbrev.

 

 1. Hva er et rimbrev? Søk på Internett etter svaret på dette spørsmålet, og etter eksempler på rimbrev.
 2. Formuler en provoserende påstand om den personen du jobber sammen med i par, og be vedkommende formulere en tilsvarende påstand om deg.
 3. Deretter skriver dere hver deres korte rimbrev der dere svarer på den påstanden som blei framsatt.
 4. Les rimbreva for hverandre, og be makkeren din vurdere form og innhold i lys av det dere vet om rimbrev.
 
Oppgaver

Generelt