Fagstoff

Solfangere

Publisert: 31.08.2010, Oppdatert: 25.02.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Solfanger

Alle kan føle varmestrålingen fra sola. Det er en energiform vi kjenner godt, og som har vært brukt av mennesker i tusenvis av år. Allerede for 2000 år siden ble glass brukt til å lage drivhus og på den måten fange noe av solenergien. Innretter vi oss på en fornuftig måte, kan vi lagre deler av solenergien som hver dag strømmer mot jorda. Vi kan la sola varme opp vann og siden bruke varmeenergien i vannet til oppvarming av bolighus.

Apparatene som fanger solenergien på den måten, kaller vi solfangere.

Fotografi av en stor solfanger i er kraftverkSolfanger. 

 

Image showing the thumbnail for content named \"Solfangere\"eForelesning om solfangere. 

 

Tenk på!

Er det mulig å grille pølser i en parabolantenne?

 

Fotografi av mann som forsøker å grille en pølse i en parabolantenneSolfanger? 

Solfangere i praksis

I solfangere bruker vi ofte rør som legges i sløyfer. Det er vanlig å bruke vann eller frostvæske som sirkulerer gjennom rørene. For å utnytte solenergien maksimalt benytter vi en form for drivhuseffekt. I tillegg til god varmeisolasjon på baksiden er fronten av glass. Sollyset slipper gjennom glasset, men varmestrålingen som blir reflektert fra den mørke bakgrunnen, slipper ikke ut igjen.

Væsken i rørene blir varmet opp dels direkte av sola, og dels av drivhuseffekten som glasset sørger for. Den varme væsken varmer i sin tur opp vannet i en varmtvannstank eller et større vannmagasin. En pumpe kan for eksempel drive væskestrømmen gjennom rørene.

Illustrasjon for en solfangers virkemåteSolfanger. 

For å lage solfangere så effektive som mulig bør de bygges slik at det blir minst mulig tap av energi til omgivelsene. Derfor er det vanlig å sende væsken som er på vei tilbake til solfangeren, gjennom en varmeveksler. Der blir den varmet opp av væsken som nettopp har passert solfangeren, som vist på figuren. Av den energien som en vanlig solfanger absorberer, er det bare 10–20 prosent som forsvinner til omgivelsene.

Fotografi av et solcelleanlegg på CubaSolfanger på Cuba. 
Les mer om solfangere på Cuba

Her er mange solfangere koblet i serie. Denne installasjonen gir nok varmt vann til et stort hotell i Havanna på Cuba. Legg merke til de buede kassene med blank innside som reflekterer solstrålene inn mot det store svarte røret med vann. Tynne vannslanger gir høy fart på vannet. Slik reduseres varmetapet mellom kassene hvor varmen "fanges". Vannet sirkulerer sakte i de tykke svarte rørene i hver solfanger slik at solenergien utnyttes best mulig. skjul

Relatert innhold