Fagstoff

Bokstavregning

Publisert: 08.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

  

Rektangel

Formelen for å regne ut arealet av et rektangel er  A=g·h

Du må altså multiplisere grunnlinjen med høyden for å regne ut arealet.  

Eksempel 

Vi skal regne ut arealet til en fotballbane hvor sidelengdene er 68 m og 105 m.

En fotballbane er rektangelformet. Vi lar den lengste siden være grunnlinjen, og den korteste siden være høyden.

Vi får atSør Arena, KristiansandSør Arena, Kristiansand   

A=g·h =105 m·68 m =7140 m2

 

 

Vi ser at bokstavene i formelen bare er erstatninger for tallstørrelser, og en formel er altså en oppskrift for hvordan vi skal regne ut en størrelse. Når vi kjenner grunnlinjen og høyden, kan vi regne ut arealet. 

I mange tilfeller er det lurt å regne med bokstaver i stedet for tall. Dette kalles algebra.
 

Regnereglene vi bruker når vi regner med bokstaver, er akkurat de samme som gjelder for regning med tall. Hvis du lurer på om du har regnet riktig, kan du erstatte bokstavene med tall og se om utregningen stemmer.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Faglig