Oppgave

Øvingsoppgaver - Nordlys

Publisert: 29.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Disse oppgavene krever at du søker fram opplysninger og bearbeider stoffet.

 

Nærbilde av det indre av ei plasmakule.Plasmakule.
Opphavsmann: Wysz

 


  1. Ved hjelp av nøyaktige observasjoner av tid og sted for nordlyset på forskjellige steder på kloden, ble det på 1700-tallet for første gang oppdaget at nordlyset kunne være synlig i Nord-Skandinavia, Nord-Amerika og Nord-Asia samtidig. Hva var det som da ble oppdaget?
  2. Anne (A) og Bernt (B) er to observatører som begge skal måle høyden på et nordlys over Finnmark. Anne er i Alta (A), og Bernt er i Hammerfest (B). Da er avstanden mellom dem, AB » 80 km i luftlinje. De har telefonkontakt og oppgir at de samtidig ser nordlyset i et punkt C under samme vinkel, ∠A = ∠B = v = 72°. Det betyr at trekanten ABC blir likebent. Bruk dette til å regne ut nordlysets høyde.
  3. a) Hva er bakgrunnen for at nordlyset blir kalt «atmosfærens fingeravtrykk»?
    b) Beskriv fordeler og ulemper ved å bruke raketter sammenlignet med satellitter for å studere nordlyset.
Oppgaver