Oppgave

Hør deg selv - Nordlys

Publisert: 29.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Disse oppgavene er tenkt til muntlig trening eller repetisjon. Oppgavene krever ikke så mye arbeid, da de fleste svarene finnes på fagsidene.

Tre stadier i sørlyset, med 2 dagers mellomrom.Sørlys på Saturn.
Opphavsmann: NASA

  1. Forklar hvordan energien til nordlyset oppstår.
  2. Hva er solvind?
  3. Hvem var den første som formulerte en teori om nordlyset?
  4. Hva gikk hans teori ut på?
  5. Hvem var den første som målte nordlysets høyde? I hvilken høyde forekommer de fleste nordlysene?
  6. Hva mener vi med nordlysovalen? Og hvor er den?
  7. Nordlyset kan ha mange forskjellige farger. Hvor kommer fargene fra?
  8. Hvorfor er Norge et gunstig sted å studere nordlyset?

 

Løsningsforslag - Nordlys

Oppgaver