Fagstoff

Oppsummering om nordlys

Publisert: 29.10.2009, Oppdatert: 03.03.2017

 

Grønt nordlys over et fjell, månen til venstre. Foto.Nordlys og måne.  

  • Energien til nordlyset skriver seg fra solas kjerne, der fire hydrogenkjerner blir omdannet til én heliumkjerne. Ved denne prosessen forsvinner noe masse, men vi får energi isteden.
  • Solvinden er en strøm av blant annet protoner og elektroner som kommer fra solas ytterste lag. Kristian Birkeland formulerte i 1896 den første teorien om nordlyset.
  • Carl Størmer var den første som foretok nøyaktige målinger av nordlysets høyde.
  • Nordlysovalen er et ovalt belte rundt Nordpolen der partiklene fra sola treffer atmosfæren.
  • Nordlysets farger skriver seg fra atomene, molekylene og ionene i atmosfæren. Fargene er typisk for den partikkelen som har sendt dem ut.
  • Norges beliggenhet i forhold til nordlysovalen gjør det naturlig å studere nordlyset herfra.
Relatert innhold