Fagstoff

Regnerekkefølge

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 10.10.2017

 

To melk og ett brødHvor mye koster ett brød og to liter melk?

Du går i butikken og handler ett brød og to liter melk. Prisen for ett brød er 25 kroner og prisen for melk er 15 kroner per liter.

Personen som sitter i kassa vil teste dine regneferdigheter. Hun setter opp et regnestykke og ber deg regne ut samlet pris

25 + 15 · 2

Regnestykket inneholder to regneoperasjoner, du skal legge sammen og du skal gange. Hva skal du gjøre først?

Du prøver å legge sammen før du ganger:

25+15·2=40·2=80

Du prøver så å gange før du legger sammen:

25+15·2=25+30=55

Du får to ulike svar. Hvilket svar er riktig?

Hva står egentlig tallene i oppgaven for? Tallet 2 står for antall liter med melk og er et tall uten benevning. Tallene 25 og 15 derimot, er priser i kroner og har derfor benevningen kroner.

Vi kan sette opp regnestykket med benevning

25 kroner + 15 kroner · 2

Kanskje blir det nå opplagt at samlet pris er 15 kroner · 2 = 30 kroner for melka pluss 25 kroner for brødet, til sammen 55 kroner.

Det betyr at rett regnerekkefølge er å gange (multiplisere) før du legger sammen (adderer).

Vi kan lage tilsvarende eksempler hvor vi deler og trekker fra.

Du vil da på tilsvarende måte se at rett regnerekkefølge er å gange og dele (dividere) før du legger sammen eller trekker fra (subtraherer).

Alle digitale verktøy, for eksempel CAS i GeoGebra, er blitt programmert til å regne på denne måten hvis de ikke spesielt får beskjed om noe annet.

Tre oppskjærte pizzaer. Foto.  En gutt og en jente deler en pizza. Illustrasjon.     

To personer skal dele 3 pizzaer. To av pizzaene er delt i 3 biter, og den siste er delt i 4 biter. Antall pizzabiter på hver blir da

Samlet antall pizzabiter2=3+3+42=102=5

Utregning i Geogebra. Bilde. Her må vi altså legge sammen telleren før vi deler.

Vi må gi GeoGebra beskjed om å ikke følge vanlig regnerekkefølge.

Det gjør vi ved å bruke parenteser.

Vi skriver det som står i telleren inne i en parentes. GeoGebra har nemlig fått beskjed om alltid å regne ut det som står inne i parenteser først.

Vi skriver (3+3+4)/2 og får riktig svar.

Hvis vi glemmer parentesene og skriver 3+3+4/2, gjør GeoGebra det den er programmert til og starter med å dele 4 på 2.

Svaret blir 8, og vi ser at det blir feil svar.

Kommandoknapper i GeoGebra. Bilde.  I CAS i GeoGebra 5 får du ved denne kommandoknappen Kommando for å skjekke uttrykk i GeoGebra. Bilde.   
sjekket om du har skrevet inn uttrykket riktig. (Linje 1 og 3)
For å få samme regneuttrykk i linje 2 som i linje 1, taster du likhetstegn på tastaturet. I Geogebra 6 og senere får du brøkstrek direkte i innskrivingen når du skriver "/" (skråstrek) og trenger derfor ikke sjekke om uttrykket er skrevet inn riktig på en eigen linje i CAS. Du kan altså sjekke uttrykket samtidig som du skriver det inn.

Ved kommandoknappen Kommando i GeoGebra for tilnærmet verdi. Bilde. regner du ut tilnærmet verdi.

Ved kommandoknappen Kommando i GeoGebra for eksekt verdi. Bilde. regner du ut eksakt verdi.

 

Det hender også at det forekommer potenser i en regneoppgave. Vi må regne ut potensene før vi multipliserer og dividerer.

Regnerekkefølge

  1. Regn ut det som står inne i parentesene
  2. Regn ut potensene
  3. Utfør multiplikasjonene og divisjonene
  4. Utfør addisjonene og subtraksjonene

Nedenfor har vi tatt med noen eksempler på regneoppgaver hvor vi følger disse reglene. Her kan du først bruke hoderegning og se om du får samme resultat.

2+3·4-7=2+12-7=78-2·(2+3)-8-53=8-2·5-33=8-10-1=-3127-4+(32-4)·3=127-4+(9-4)·3=123+5·3=4+15=19

Ved CAS i GeoGebra

Regnerekkefølge i GeoGebra. Bilde.  

Oppgaver

Aktuelt stoff

Generelt

Relatert innhold

Faglig

Generelt