Oppgave

Sammenlign klang i mono og stereo

Publisert: 18.10.2017

Kirkerom fra en kirke i Valdres. Foto.

  Sammenlign opptak i mono og i stereo gjort i et klangfullt rom.

  1. Forarbeid: Finn et klangfullt opptakssted, en kirke, en svømmehall, en idrettshall.
  2. Opptak: Gjør først et monoopptak av noen som prater eller synger. Gjør så et tilsvarende stereoopptak fra samme posisjon.
  3. Redigering: Importer opptakene i redigeringsprogrammet ditt. Hvilket opptak låter best, og hvorfor synes du det?
  4. Presentasjon: La de andre i klassen høre. Har du samme opplevelse når du får opptakene spilt av på vanlige høytalere som når du hører i hodetelefoner?