Fagstoff

Ludvig Holberg

Publisert: 20.02.2017, Oppdatert: 07.03.2017

 

Ludvig Holberg ble født i Bergen og regnes derfor som en norsk-dansk forfatter. I dette klippet fra programmet Anno forteller litteraturviter Jørgen Sejersted om Holbergs betydning som forfatter og moralist.

Ludvig Holberg var den største og viktigste dansk-norske forfatteren på 1700-tallet. I tillegg var han en viktig folkeopplyser og pedagog.

Ludvig Holberg ble født i Bergen, der han også vokste opp. I ung alder reiste han til København for å studere. Seinere ble han forfatter og professor i metafysikk ved universitetet i København.

En allsidig forfatter

Holberg skreiv komedier, vitenskapelige avhandlinger, fortellinger på rim, prosafortellinger, brev, essay og satire. I det satiriske heltediktet «Peder Paars» (1719)  laget Holberg en parodi på de mest kjente verkene i latinsk litteratur. Her kritiserer han også datidas kvinnesyn. Satire er ei tekstform som kritiserer eller gjør narr av personer eller tilstander i samfunnet.

Ludvig Holberg. Portrett.Portrett av Ludvig Holberg Utdrag fra Peder Paars

 

Skal A, skiønt hun er viis, fordi hun er en Qvinde,

fordi hun gaaer med Skiørt, fordømmes til at spinde?

Skal B, som er en Nar, en Drukkenbolt, et Faar,

strax Mester være, just for han med Buxer gaaer?

 

Ordforklaring

qvinde = kvinne    gaaer = går    skiørt = skjørt

nar = narr    faar = får, sau    buxer = bukser

 

 

 

Karakterkomedier

Holbergs komedier følger klassisistiske regler, og vi kaller dem karakterkomedier. Hovedpersonene har gjerne ei dårlig side eller en last som fører til konflikt. Dermed utvikler det seg intriger. Til slutt går hovedpersonen på et nederlag og må lære av sine feil.

 

Kamuflert samfunnskritikk

Ludvig Holberg skreiv romanen Niels Klims underjordiske rejse på latin. Det var vanlig blant lærde menn på 1700-tallet. Dansk og norsk var lavstatusspråk. Ved hoffet snakket de bare tysk og fransk, og fransk ble også brukt i skrift og tale av den norske overklassen. Hollberg beskriver tilstanden slik:

Hver mand der med kløgt gik i lærdom til bunns
latin på papiret han malte,
med fruene fransk og tysk med sin hund,
og dansk med sin tjener han talte!

Etter hvert begynte Holberg å gjøre narr av denne pompøse stilen. Han begynte å skrive på dansk og var dermed med på å utvikle et moderne dansk skriftspråk.

Niels Klims underjordiske rejse er en science fiction-roman. Reisen til planeten Nazar ender i ideallandet Potu (Utopia), der adelen er ryddet av veien og bøndene er de mest fornemme. På den måten lanserer Holberg en kamuflert samfunnskritikk.