Oppgave: Interaktivitet

Uønskede hendelser i dagligvarebutikk

Publisert: 28.06.2016, Oppdatert: 07.03.2017

Når vi skal foreta en risikoanalyse, starter vi med å kartlegge mulige uønskede hendelser. Oppgaven tar for seg uønskede hendelser i en dagligvarebutikk.