Fagstoff

Risiko og sannsynlighet

Publisert: 26.04.2016, Oppdatert: 07.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Vektere på kjøpesenter

Med sannsynlighet mener vi: Hvor stor sjanse er det for at en uønsket hendelse skal inntreffe? Når vi beregner sannsynlighet, forsøker vi å bruke mest mulig erfaring og kunnskap. Likevel vil beregningen alltid være forbundet med usikkerhet.

Security og safety

Om du skal arbeide på en flyplass eller ved en oljebase, vil du møte de to begrepene «safety» og «security». Det er stor forskjell på disse to sidene av sikkerhetsarbeidet i en bedrift.

«Security» omhandler tilsiktede uønskede handlinger. Terror, sabotasje, tyveri og ran vil være omfattet av begrepet.

«Safety» omhandler utilsiktede uønskede hendelser. Begrepet omfatter uhell og hendelser som i mange bedrifter kan få fatale følger. Om en intetanende besøkende tenner en sigarett på en flyplass eller en oljebase, forstår vi at det innebærer stor fare. På samme vis kan safety omfatte passordbeskyttelse av en PC eller det å bære vernehjelm.

Gradering av sannsynlighet

For å beregne risiko kan du sette sannsynlighet inn i en tabell. Da må du sette et tidsmål på hvor ofte hendelsene kan ventes å inntreffe.