Fagstoff

Arbeid i høyden

Publisert: 01.09.2015, Oppdatert: 26.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt fra emnet:

  • Manrider
  • Stillas
  • Verktøybag
  • Verktøysele
  • Logg
  • Sperring under arbeidet

Et skilt varsler om at det arbeides i høyden over et boredekk. Foto.  

Mye av arbeidet som gjennomføres, både som rutinearbeid og som reparasjonsarbeid, er klassifisert som arbeid i høyden.

Reparasjon og vedlikehold i høyden

Arbeid i høyden er arbeid som utføres relativt hyppig offshore. Til og med gjennomføring av DROPS er arbeid i høyden. Ofte kombineres DROPS med annet arbeid som kommer innunder generelt renhold og vedlikehold. Det kan være nødvendig smøring av utstyr og renhold for å være proaktiv i forhold til unødvendige stopp i operasjonen.

Noe av reparasjon og vedlikehold i boremodulen medfører arbeid i høyden, som f.eks. skifte av deler som er nødvendig for å kunne fortsette operasjonen. Det meste av arbeidet i høyden skjer i ridebelte hvor man blir kjørt med en manrider. En manrider har en maks løftekapasitet på 150 kg. Dette er ikke et hjelpemiddel som skal brukes til utstyr eller andre tunge gjenstander.

Arbeid kan også utføres fra gangveier som er tilgjengelig i boretårnet. Ved større arbeidsoperasjoner hvor det er vanskelig tilkomst fra gangvei, blir det bygget stilas.

Sikring av verktøy

Ved arbeid i høyden er det strenge krav til sikring av verktøy og annet utstyr som skal være med opp i høyden. Alle boredekk er utstyrt med et eget verktøyskap for «arbeid i høyden-verktøy». Verktøyet er laget slik at man uten store problemer kan feste sikringsutstyr til verktøyet. Dette skal så sikres i personen som er i høyden og gjør arbeidet. Det eksisterer også en spesialdesignet verktøybag som kan bringes med opp i høyden om det er mye verktøy som trengs for en arbeidsoperasjon.

Alt verktøy som brukes for arbeid i høyden skal logges i en loggbok. Når arbeidet er ferdig skal utførende personell signere i loggen for at verktøyet er tilbake på plass der det hører hjemme. Det er særdeles viktig å følge prosedyren, slik at alle vet at alt av verktøy er tilbake på plass når arbeidet er ferdig.

For å dobbeltsjekke at det ikke ligger noe verktøy igjen i høyden, utføres det en DROPS av personell som ikke har deltatt i opprydningsjobben. Nye øyne ser mye lettere gjenglemt verktøy og annet utstyr enn personell som har utført arbeidet.