Oppgave: Arbeidsoppdrag

Rollespill - etisk dilemma

Publisert: 23.06.2014
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Rettferdighetsstatue

Vi kan ikke unngå å komme opp i situasjoner som er etisk utfordrende: juks på skolen, rettferdig handel, kjøp og salg av piratkopier, sosial dumping, varsling om ulovlige forhold. Hvilke etiske problemstillinger melder seg i løpet av en hverdag?

Rollespill

Ta utgangspunkt i en hverdagssituasjon, for eksempel på hjemvei fra skolen, på bussen, i en hotellresepsjon eller i kø før en konsert. Lag et rollespill der dere tar opp etiske problemstillinger som kan melde seg.

Relatert innhold

Aktuelt stoff