Oppgave: Arbeidsoppdrag

Elevenes arbeidsmiljølov

Publisert: 05.06.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Elever ved videregående skole

Alle elever i videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. I denne oppgaven skal du se din egen skole i forhold til kravene i opplæringsloven, og bli bevisst på hva som kan gjøres for å bedre skolemiljøet.

Gruppeoppgaver

 

Oppgave 1 Skolemiljøet

Drøft og gi eksempler på hvordan elevene er engasjert i planlegging og gjennomføring av et systematisk arbeid for helse, miljø og trygghet ved skolen din.

Oppgave 2 Skolens fysiske miljø

Ta utgangspunkt i opplæringsloven kapittel 9a og drøft:

Hvordan vurderer du det fysiske miljøet ved skolen?
Hva er bra? Hva kan forbedres?

Elevenes egen arbeidsmiljølov: Opplæringsloven, kapittel 9a.

Oppgave 3 Psykososialt miljø

Drøft og gi eksempler på hva som kan gjøres for å skape et positivt psykososialt miljø på skolen.

Oppgave 4 Internkontroll

Hva vet dere om skolens systematiske miljøarbeid?
Gi eksempler på mulige forbedringer.

Relatert innhold

Aktuelt stoff for