Oppgave: Yrkessituasjon

Arbeidsoppdrag i økonomi og administrasjon - Varehuset AS

Publisert: 31.03.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Handler

Du er HR-ansvarlig i Varehuset AS og blir bedt om å lage en beskrivelse av bedriftens verdikjede, komme med forslag til kvalitetsforbedringer og beskrive og vurdere organisasjonsplanen. Å vurdere bedriftskultur og lederstil, introduksjonen av nyansatte og skjema for medarbeidersamtaler hører også med til oppdraget ditt.

Oppgave

I denne oppgaven arbeider du i et større varehus med en golvflate på 6000 kvadratmeter og 30 ansatte. Varehuset har det meste fra dagligvarer med egen ferskvareavdeling og eget bakeri, elektronikk, klær, leker, sko, jernvarer, hobbyartikler og noen byggevarer. I tilknytning til bakeriet har varehuset egen kafé.

Du har forskjellige roller i denne oppgaven. Din hovedrolle er HR-ansvarlig, og du deltar også i ledergruppa.

a. Lag en beskrivelse av verdikjeden til Varehuset AS.

Bilde av to ansatte ved et bakeri.

 

Bilde av en mann og en kvinne som betaler for varer i en matvarebutikk.Det er viktig at de ansatte kommer presis på jobb, og ikke tar lengre pauser enn de har krav på. Hvilke tiltak kan gjøres for å bedre kvaliteten på dette området?

 

Det har oppstått en del problemer i varehuset. Det har hendt at kafeen har vært ubemannet i opptil én time noen lørdager fordi ansatte har kommet for seint på jobb. Det har også oppstått unødvendig lange køer i kassa enkelte lørdager fordi ansatte har sneket seg til ti og femten minutter lengre lunsjpause enn de har hatt krav på. Mange av de ansatte synes det er greit å snike seg til lengre pause. Enkelte nyansatte har gjort feil i kassa fordi de ikke kjenner systemene godt nok. Det har også blitt gjort en del feil under innkjøp på grunn av for lite kjennskap til systemene. Dette har ført til at varehuset er blitt utsolgt for viktige varer, men de har også liggende for mye av enkelte varer på lageret.

b. Lag forslag til forbedringer for å sikre bedre kvalitet.

Varehuset AS er delt inn i flere avdelinger, men har felles inngangsparti og felles kasser. Det ledes av en daglig leder som direkte under seg har en dagligvaresjef, en ferskvaresjef, en sjef for elektroavdelingen, en sjef for klær, skotøy og leker og en sjef for jernvarer, hobbyartikler og byggevarer. Økonomi- og personalavdelingen er også direkte underlagt daglig leder og yter service til resten av organisasjonen.

c. Hvordan vil du beskrive organisasjonsplanen til Varehuset AS, og hva er fordelene og ulempene med denne organisasjonsformen?

Bilde av fem unge arbeidstakere som står og ser på sjefen som sitter med beina på bordet ikledd cowboystøvler.Hvordan er lederstilen og bedriftskulturen i bedriften?

 

Daglig leder gir lite informasjon til de ansatte. Han tar alle beslutningene selv uten noe særlig innblanding fra de ansatte. Han er opptatt av kontroll, og de ansatte føler seg lite motivert. Mellom de ansatte er det ofte en uhøytidelig tone, men kommunikasjonen mellom ledere og andre ansatte dreier seg mest bare om arbeidsoppgaver. Utenom det er det liten kontakt mellom de to «gruppene».

d. Kan du ut fra opplysninger som er gitt i oppgaven, si noe om lederstilen til daglig leder og bedriftskulturen i Varehuset AS? (Lag dine egne forutsetninger hvis du mener at du mangler opplysninger.)

Som HR-ansvarlig skal du i løpet av dagen gjøre følgende:

e. Lage en sjekkliste eller et skjema for introduksjon av nyansatte.

f. Lage et skjema som skal brukes i forbindelse med medarbeidersamtaler.

Vurdering

Under vurdering av besvarelsen legges det vekt på om du oppfyller følgende punkt:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Gjør rede for begrepene verdikjede og kvalitetssikring.

Beskriver verdikjeden, foreslår kvalitetsforbedringer og framgangsmåte for kvalitetssikring for Varehuset AS.

Vurderer dine egne forslag.

Viser kjennskap til organisasjonsformer.

Gjør rede for organisasjonsformen til Varehuset AS.

Vurderer fordeler og ulemper med organisasjonsformen til Varehuset AS.

Gjør rede for begrepene lederstil og bedriftskultur.

Beskriver lederstilen til daglig leder og bedriftskulturen hos Varehuset AS.

Vurderer lederstilens betydning i organisasjonen. Vurderer bedriftskulturens betydning i organisasjonen.

Viser kjennskap til prinsipper for personalutvikling.

Lager et forslag til skjema/sjekkliste som brukes ved nyansettelser.
Lager et skjema som kan brukes ved medarbeidersamtaler.

Vurderer innholdet i skjemaene.