Oppgave: Yrkessituasjon

Tverrfaglig heldagsprøve - FotballShop

Publisert: 08.04.2014, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Brannsupportere

Denne tverrfaglige heldagsprøva tar for seg sentrale kompetansemål i alle tre programfagene. Tidsplan og organisering tilsvarer tverrfaglig eksamen på Vg2 og kan variere noe fra fylke til fylke.

Bilde av Oslo City.Den første FotballShop-butikken ble åpnet på Oslo City. Etter hvert er det åpnet flere butikker på Østlandet, i tillegg til en nettbutikk.

Casebeskrivelse

FotballShop startet i 3. etasje på Oslo City i 1995, og har fra begynnelsen hatt som mål å selge supporterutstyr og effekter fra alle verdens lag. Gjennom årene har FotballShop opparbeidet et nært samarbeid med de største klubbene i Europa, og det har gjort det mulig for butikken å kunne tilby produkter fra en mengde forskjellige lag rundt om i verden. I 2004 ble det i tillegg åpnet en ny butikk på Ullevaal Stadion, i 2005 åpnet nettsiden fotballshop.no, og i 2006 åpnet en butikk i Tønsberg.

Alle FotballShop-butikker og internettbutikken er selvstendige butikker. Dette innebærer at for eksempel utvalget og prisene varierer fra butikk til butikk.

Se mer informasjon på fotballshop.no.

I 2010 åpnet FotballShop ytterligere en butikk i Storgata i Hønefoss. Du har nå overtatt som eier av butikken. På grunn av konkurranse i markedet ønsker du nå å gjøre en del tiltak for å bedre butikkens framtid.

Konkretisering av læreplanmål og vurderingskriterier

Programfaget Markedsføring og salg

les mer
Konkretisering
Nivå 1 (1–2)
Nivå 2 (3–4)
Nivå 3 (5–6)

Lage en markedsplan med alle deler som skal være med i den (bortsett fra handlingsplanen). Dette vil si:

 

- lage en situasjonsanalyse

- lage markedsmål

- finne målgruppe

- bruke konkurransemidlene/ markedsmiks

- presentere markedsplanen og bruke hjelpemidler som for eksempel PowerPoint

Lage en markedsplan for en bedrift (bortsett fra handlingsplanen). Dette vil si:

 

- lage en situasjonsanalyse. Eleven kan enkelt forklare hva man skal gjøre, og vet forskjellen på interne og eksterne arbeidsbetingelser.

- kjenne til markedsmål

- vite hva målgrupper er, og kan gi eksempler

- ha kjennskap til konkurransemidlene

Lage en enkel markedsplan for en bedrift (bortsett fra handlingsplanen). Dette vil si:

 

- lage og forklare en situasjonsanalyse

- foreslå markedsmål

- finne målgruppa/
målgrupper og forklare hvorfor de er målgruppe

- vise hvordan konkurransemidlene kan brukes

Lage en markedsplan med klare sammenhenger mellom de forskjellige delene (bortsett fra handlingsplanen). Dette vil si:

 

- lage og forklare en situasjonsanalyse, og foreslå hva man skal gjøre med denne

- lage og begrunne markedsmål basert på den informasjon du har skaffet

- bruke informasjonen som du har skaffet, og finne og vurdere målgruppe/
målgrupper

- velge bruk av konkurransemidlene som passer ut fra den informasjon du har skaffet, og begrunne bruken av dem

skjul

 

Programfaget Økonomi og administrasjon

les mer
Konkretisering
Nivå 1 (1–2)
Nivå 2 (3–4)
Nivå 3 (5–6)

Vurdere bedriftens rentabilitet, likviditet og finansiering

Forklare begrepene regnskapsanalyse, rentabilitet, likviditet og finansiering.

Gi eksempler på hvilke krav som stilles til rentabilitet, likviditet og finansiering.

Vurdere bedriftens rentabilitet, finansiering og likviditet opp mot kravene.

 

Foreslå tiltak for å forbedre bedriftens resultat og økonomiske stilling.

skjul

 

Programfaget Sikkerhet

les mer
Konkretisering
Nivå 1 (1–2)
Nivå 2 (3–4)
Nivå 3 (5–6)

- sikkerhetsmål for fysisk sikring

- risikoanalyse

- risikonivå

- sannsynlighets-reduserende tiltak

- konsekvens-reduserende tiltak

- handlingsplan

Beskrive fasene i en risikoanalyse og gjennomføre en enkel risikoanalyse.

 

Beskrive forskjellen på sannsynlighet og konsekvens.

 

Beskrive hva tiltak er.

 

Beskrive hva en handlingsplan er.

Kunne gjennomføre og forklare en risikoanalyse.

 

Forklare hva sannsynlighets-reduserende og konsekvens-reduserende tiltak er.

 

Forklare og anbefale tiltak i en handlingsplan.

Kunne gjennomføre og vurdere/drøfte en helhetlig og systematisk risikoanalyse.

 

Vurdere sannsynlighets-reduserende og konsekvens-reduserende tiltak.

 

Kunne vurdere og drøfte tiltak i en handlingsplan ut fra risikoanalysen og forutsetninger som ligger til grunn for casen.

skjul

 

Følgende oppdrag skal løses på selve tentamensdagen

Tidsramme: 3 timer

Bilde av piler i midten på en målskive.Hvem er butikkens målgrupper?

Oppdrag 1 – Markedsføring og salg

For å få en oversikt over situasjonen og et godt utgangspunkt for videre arbeid skal du gjøre følgende:

 1. Lage en situasjonsanalyse.
 2. Lage og begrunne markedsmål og målgrupper.
 3. Definere og velge bruk av konkurransemidler.

Oppdrag 2 – Økonomi

Regnskapsanalysen for FotballShop i Hønefoss viser:

Tabell som viser regnskapsanalyse for FotballShop.

Beregning av nøkkeltall

Bilde av et regnskap.Hvilke tiltak kan bedre økonomien til FotballShop-butikken i Hønefoss?

 

Tabell som viser beregning av nøkkeltall for FotballShop.

 1. Forklar begrepene regnskapsanalyse, rentabilitet, likviditet og finansiering.
 2. Gi eksempler på hvilke krav som stilles til rentabilitet, likviditet og finansiering.
 3. Vurder bedriftens rentabilitet, finansiering og likviditet opp mot kravene.
 4. Foreslå tiltak for å forbedre bedriftens resultat og økonomiske stilling.

Oppdrag 3 – Sikkerhet

Flere butikker i Hønefoss sentrum har nylig vært plaget av innbrudd. Du ønsker derfor å oppdatere lokalene når det gjelder fysisk sikring, for å unngå eventuelle tap av materielle verdier.

 1. FotballShop er generelt godt sikret, men ved inspeksjon ser du at inngangsdøra trenger en oppdatering. Dette er den eneste atkomsten inn til butikken – og den går rett ut mot gateplan. Det er også dårlig belysning ved inngangspartiet. Ellers er det et større utstillingsvindu ut mot gata. Du tar også for deg sikkerheten innendørs – her kan du lage dine egne forutsetninger. Ta utgangspunkt i akseptkriteriene som er utarbeidet for den uønskede hendelsen og gjennomfør en risikoanalyse (se vedlegg).
 2. Lag en handlingsplan hvor du kommer med ulike tiltak for fysisk sikring.

Vedlegg

Akseptkriterier for materielle verdier

 • GRØNN - Ikke fare for innbrudd.
 • GUL - Forsøk på innbrudd/innbrudd med begrenset skade. Uønsket hendelse hindrer ikke den daglige driften.
 • RØD - Butikken blir totalskadet.

Vurder sannsynlighet og konsekvens ut fra disse tabellene

Grad av sannsynlighet

Uønsket hendelse: innbrudd

Lite sannsynlig

Sjeldnere enn 1 hendelse per 10. år

Mindre sannsynlig

1 gang per 10. år eller oftere

Sannsynlig

1 gang per 5. år eller oftere

Ganske sannsynlig

1 gang per 3. år eller oftere

Svært sannsynlig

Mer enn 1 gang per år eller oftere

 

Grad av konsekvens

Økonomisk tap av materielle verdier. Total verdibeholdning og inventar kr 1 250 000.

Høy

 • Katastrofalt
 • Meget kritisk

 

 • All materiell verdi er tapt.
 • Over 80 prosent av materiell verdi er tapt.

Middels

 • Farlig
 • Mindre farlig

 

 • 40–80 prosent av materiell verdi er tapt.
 • 20–40 prosent av materiell verdi er tapt.

Lav

 • Ufarlig

 

 • Mindre enn 20 prosent av materiell verdi er tapt.