Oppgave: Arbeidsoppdrag

Arbeidsoppdrag i markedsføring og salg - Fønix AS

Publisert: 04.12.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

GatekjøkkenArbeidsantrekk på gatekjøkken

Fønix AS har i mange år drevet et gatekjøkken på utradisjonelt vis i en småby i Nordland. Produktene er delvis utradisjonelle innenfor bransjen. Ett av produktene de selger, er grillet ørret. Kunden kan velge hva han eller hun vil ha av krydder, urter og tilbehør (løk, sopp og så videre) sammen med ørreten. Fønix AS satser på en helseprofil. Tradisjonelt har gatekjøkkenmat blitt betraktet som usunn, men lederen for gatekjøkkenet mener at gatekjøkkenmat kan være både velsmakende og sunn. I stedet for kjøttretter selger de mye fiskeretter. Rakfisk i lefse som smårett har vært veldig populært på stedet.

Gatekjøkkenet kjøper blant annet inn varer fra en produsert av fiskepølse, men har vurdert å skifte leverandør eller eventuelt å få utviklet nye typer pølser for å få et større utvalg og andre typer smaker.

Gatekjøkkenet er inne i en fase der de vurderer å etablere seg i flere byer i nærheten, og de har også planer om å etablere seg i Oslo. På sikt ønsker de å etablere seg i alle større byer i Norge og vurderer også etablering i andre land.

Arbeidsoppdrag

 1. Beskriv hvordan Fønix AS kan gå fram når de skal lage en markedsplan.
 2. Lag en markedsstrategi for Fønix AS der du spesielt legger vekt på konkurransemidlene. Der det mangler informasjon, kan du fritt være kreativ og ta egne forutsetninger. Du kan for eksempel bruke andre produkter enn de som er nevnt i oppgaven.
 3. Hvilke faser i produktets livssyklus mener du produktene til Fønix AS er i?
 4. Beskriv produktutviklingsprosessen til fiskepølsa og hva du mener er viktig i de forskjellige fasene.
 5. Hvilke trender i utviklingen av produkter og tjenester mener du Fønix AS må ta hensyn til når de skal utvikle denne bedriften?
 6. Hvilke forhold mener du kan være med på å få kundene til å velge Fønix sine produkter?
 7. Gi din totalvurdering av Fønix AS.

Når det gjelder utformingen av besvarelsen, bør den inneholde en forside, innholdsfortegnelse, topptekst, sidenummerering og kildehenvisninger. Du bør presentere stoffet på en oversiktlig måte med overskrifter og avsnitt, og du kan godt bruke illustrasjoner, bilder og figurer – de sier mange ganger mer enn ord.

Kompetansemål knyttet til denne oppgaven er:

Eleven skal kunne:

 • gjøre rede for produktutviklingsprosesser og produkters livssyklus, og bruk av ulike konkurransemidler i salg av varer og tjenester
 • lage og presentere en markedsplan for en virksomhet
 • vurdere trender i utviklingen av ulike produkter og tjenester, og tilpasse produkt og tjenesteleveranse etter dem
 • gjøre rede for kjøperatferden i ulike markeder

Vurderingskriterier finner du her:

Kompetansemal - Fønix AS.doc 

Kompetansemal - Fønix AS.pdf