Fagstoff

Holde Apple Mac-maskinen oppdatert

Publisert: 06.09.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Forbrukerrådet

På samme måte som Windows må også Apples Mac OS oppdateres regelmessig for at sikkerheten skal ivaretas.

Bilde av logoen til Apple.
Fotograf: Philip Toscano
 

Oppdateringer

Tilsvarende som for Windows har ikke nødvendigvis alle oppdateringer med sikkerhet å gjøre, men maskinen bør uansett holdes oppdatert for å unngå feil og problemer.

Fra versjon 10.5 søker Mac OS automatisk etter nye oppdateringer når maskinen er koblet til Internett, men som standard blir du først spurt om du vil installere oppdateringen.

Oppdateringer av programvare for Mac IOS
Opphavsmann: Apple Inc.
 

 

Hvis du er usikker på hva oppdateringen gjelder, kan du klikke på Show Details. Da vises en oversikt over program som vil bli oppdatert, og en forklaring på hva oppdateringen gjør.

 

Ny programvare tilgjengelig for Mac IOS
Opphavsmann: Apple Inc.

Hvis du velger å utsette installasjon av en oppdatering, kan du installere den seinere ved å velge Software Update (Programvareoppdatering) fra Apple-menyen.

 

Konfigurere Apple Software Update
Opphavsmann: Apple Inc.
 

Konfigurere Apple Software Update

Du åpner Apple Software Update ved å klikke på Software Update-ikonet i System Preferences.

 

Programvareoppdatering i Mac IOS.
Opphavsmann: Apple Inc.
 

 

Du kan velge om maskinen skal se etter nye oppdateringer daglig, ukentlig eller månedlig, og om oppdateringer automatisk skal lastes ned. Hvis maskinen er koblet til Internett og brukes regelmessig, bør du minimum velge ukentlig og helst daglig.

Legg merke til at selv om oppdateringer lastes ned automatisk, må du fortsatt bekrefte at du vil installere dem.

 

App Store-programmer

Software Update oppdaterer alle programmer som hører til Mac OS, men den sjekker ikke oppdateringer for programmer som er kjøpt fra Mac App Store. For å oppdatere disse programmene må du åpne App Store og klikke på «Updates» i menyen øverst i vinduet. Da vises en oversikt over hvilke programmer som har oppdateringer, og du kan velge hvilke du vil installere.

 

Selv om Mac OS automatisk laster ned nye oppdateringer, blir de ikke installert før du godkjenner det.