Fagstoff

HMS på kontoret

Publisert: 12.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Kollegaer med bærbar datamaskin

Kontoret – en trygg arbeidsplass? Kontorarbeid preges av stillesittende arbeid foran pc-en, med ensidige belastninger på muskler og skjelett. Det kan føre til ulike plager.

KontorlandskapKontorarbeid – mye stillesitting og ensidig belastning.
Fotograf: Dag Jenssen
 

 

 

Miniprosjekt:
Skolen som arbeidsplass

Vi kan betrakte skolen som en arbeidsplass for lærere og elever.

 • Gi eksempler, og drøft hvordan arbeidsforholdene er på din skole.
 • Hvordan er inneklimaet?
 • Hvordan er arbeidet ved datamaskinene?
 • Hvordan er det fysiske arbeidsmiljøet?

 

Skolen er arbeidsplass for elever og lærereSkolen er arbeidsplass for elever og lærere.
Fotograf: Thomas Brun
 

 

 

KontorinteriørGrundig og jevnlig renhold av kontoret gir bedre inneklima.
Fotograf: Bjørn Rørslett
 

 

dame som jobber på datamaskin.ilustrasjon.Riktig sittestilling ved skrivebordet.
Fotograf: Science Photo Library
  

Utfordringer på kontoret

Kontoret blir oppfattet som et trygt sted å være når vi tenker på helse, miljø og sikkerhet. Men vi mennesker er ikke skapt til å sitte stille og utføre ensidig og statisk muskelarbeid. Kontorarbeid er preget av skriving og lesing på pc, møter og annet stillesittende arbeid.

I tillegg til ensidig belastning er tørr luft, for mye støv og for høy temperatur samt elektriske felt og støv rundt dataskjermen blant de vanligste årsakene til at arbeidstakere får plager eller blir syke.

Undersøkelser viser at arbeid på kontor har utfordringer i sammenheng med blant annet

 • inneklima
 • arbeid ved datamaskinen
 • fysisk arbeidsmiljø

Inneklima er viktig for helsen

Ulike studier viser at dårlig inneklima på arbeidsplassen fører til nedsatt produktivitet. I den største norske undersøkelsen i sitt slag viser STAMI at om kontoret rengjøres bare én gang i uken, har de ansatte 47 prosent større risiko for å oppleve stor grad av generelle plager enn om det blir gjort rent to til fire ganger per uke.

Lenke: Inneklima på kontoret har betydning for helsen 

Undersøkelsen viser at tørr og dårlig luft, støv og for høy temperatur gir plager som trøtthet, hodepine, nese- og øyeirritasjoner og tørr hud. Kontor i store byer har størst risiko.

Et godt inneklima kan redusere helseplager og sykefravær.

Arbeid ved datamaskinen

Langvarig arbeid ved dataskjermen kan gi helseplager i nakke, skuldre, øvre rygg, hode, blant annet rundt øynene, i over- og underarm, albue, håndledd og/eller huden. Mange får også problemer med synet og må ha ekstra briller til dataarbeidet.

Bruk av mobile dataverktøy (smarttelefon, nettbrett og bærbar pc) byr på spesielle utfordringer.

Lenke: Mobile ikt-verktøy 

Den fysiske utformingen av arbeidsplassen og samspillet mellom menneske og programvare (brukergrensesnitt), samt organisering av arbeidet, er viktige momenter i tilrettelegging av dataarbeid. Les mer om hva som kan øke og redusere helseplager ved dataarbeid, her.

Lenke: Arbeid ved dataskjerm 

Fysisk arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven krever at bygninger og utstyr, lysforhold, støy, stråling og lignende skal være fullt ut forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

Lenke: Arbeidsmiljøloven § 4-4 

Arbeidsplassen skal tilpasses slik at hver enkelt arbeidstaker får naturlige og hensiktsmessige arbeidsstillinger og -bevegelser. Arbeidsstol, bord og annet utstyr skal kunne reguleres, slik at det kan tilpasses den enkelte.