NDLA

Tekst i kontekst

Dikt, fortellinger og skuespill, men også saktekster, gir oss innblikk i hvordan mennesker har levd, tenkt og følt til ulike tider. ...

Møt et dikt!

En innføring i hvordan du kan nærlese et dikt.

Les mer

Slik kan du skrive en lyrikkanalyse

Mange synes det er vanskelig å skrive lyrikkanalyser. I denne læringsstien får du tips om hvordan du...

Les mer

Etos, patos og logos

En enkel innføring i retorikk for elever i yrkesfag og studiespesialiserende Vg1.

Les mer

Aktiv og passiv uttrykksmåte i nynorsk

Ein læringssti om bruk av aktive og passive verbformer på nynorsk.

Les mer

Kontakt oss